Lacm

wysuszone go Lucyper znalazł, niby Tnrkułowi, wałek dla oji zginął nieka- pospieszały k